لیست خدمات حرفه ای ما

منظور از معماری کردن، ارائه خدمات در رابطه با طراحی ساختمان‌ها و فضای داخلی و اطراف ساختمان‌هایی است که انسان‌ها در آن سکونت دارند یا از آنها استفاده می‌کنند.معمار ناظر نهایی و هماهنگ‌کننده کلیه نقشه‌های یک بنا شامل نقشه‌های معماری و طراحی نقشه‌های محاسبات سازه‌ای و نقشه‌های تأسیساتی است. معماری به عنوان فرایند ساماندهی فضا که اسم معنا شمرده شده‌است.

قدم به قدم با ما

ما چگونه کار می کنیم؟

1

مشاوره رایگان

ما به شما در خصوص چگونگی انجام پروژه یتان مشاوره رایگان می دهیم.

2

عقد قرارداد

قرارداد شما در دپارتمان حقوقی ما عقد می شود.

3

طراحی و برنامه ریزی

تیم حرفه ای ما تحقیقات اولیه و طراحی پروژه ی شما را انجام می دهند.

4

شروع ساخت و ساز

پس از تایید نهایی شما، ما شروع به ساختن رویای شما می کنیم.

برخی از پروژه های ما

_

اینها تعداد کمی از پروژه های ماست

یونان، سانتورینی، 1399
خانه ی سفید
اسپانیا، مادرید، 1398
پنت هاوس رویایی
امارات متحد عربی، دبی، 1396
مجتمع قالب اکسترا
_

مشتریان ما چه گفتند؟

کارهای بزرگ درکسب و کارها هرگز توسط یک شخص انجام نمی شود. آنها توسط تیمی از افراد انجام می شوند. شما یک تیم معماری عالی هستید.

سامتین بهزادیمدیر کسب و کار

کارهای بزرگ درکسب و کارها هرگز توسط یک شخص انجام نمی شود. آنها توسط تیمی از افراد انجام می شوند. شما یک تیم معماری عالی هستید.

سپیده لطفیکارشناس

کارهای بزرگ در کسب وکارها هرگز توسط یک شخص انجام نمی شود. آنها توسط تیمی از افراد انجام می شوند. شما یک تیم معماری عالی هستید.

الناز شکوریمدیر کسب و کار